השוואה בין היסטוריות

המאמר הבא מציע שיש מקבילות בין תולדות הצילום האישי לבין תולדות הצילום הכללי

חלק 1 מתאר את השלבים שמתרחשים בהתפתחות הצילום האישי

חלק 2 מתאר אינטרפרטציה של התפתחות הצילום הכללי

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *